תשתיות תקשורת

רשתות תקשורת מחשבים

הקמת תשתיות רשת תקשורת מחשבים וטלפונים בתשתית כבלי תקשורת מהירה וסיבים אופטיים.

אספקה והתקנת ארונות תקשורת ואביזרי תשתית.

ייעוץ מקצועי.

עבודת שדרוג ארון תקשורת –

ארון תקשורת – ״לפני״
ארון תקשורת – ״אחרי״

ארון תקשורת
תשתיות סיבים אופטיים

הקמה והנחת תשתיות סיבים אופטיים לתקשורת מרוחקת ומהירה.

שירותי תיקון וריתוך סיביים אופטיים.

אספקת ציוד אופטי: ממירים, מגשרים, מתאמים.